1. بانوی اعصاب‌ها


 2. پیکسل آرت - برونگا

  اسم واقعی این کاراکتر برونگا بود اما در دوبله و ترجمه به برونکا تغییرش دادند.

  فیلم مراحل انجام کار


 3. پیکسل آرت - چوبین

  تمرین پیکسل آرت از روی انیمیشن قدیمی چوبین

  فیلم مراحل انجام کار


 4. نقاشی سریع دیجیتال - خرگوش کلاه

  اجرای این نقاشی در نرم‌افزار کریتا (Krita) بود.

  ویدیوی مراحل نقاشی


 5. نقاشی سریع دیجیتال - بانوی تمام شیاطین

  به نقاشی دیجیتال دیگه که با استفاده از نرم‌افزار کریتا (Krita) کشیدم.

  فیلم مراحل نقاشی